Lenen

Sinds het belastingstelsel 2001 is de betaalde rente op schulden niet aftrekbaar. Een uitzondering hierop is de rente op leningen ter verwerving, onderhoud of verbetering van de woning die u als hoofdverblijf gebruikt.

In belasting box 3 wordt wel de hoogte van uw schulden meegenomen in de bepaling van uw vermogen. Het vermogen is hierbij het verschil tussen uw bezittingen en uw schulden.

BKR - Bureau Krediet Registratie.
Het BKR (Bureau Krediet Registratie) registreert centraal de kredietverplichtingen in Nederland.

Hierbij worden gegevens opgeslagen van alle consumenten die een krediet of lening hebben of dit de laatste vijf jaar gehad hebben. Ook zaken waaruit een krediet kan ontstaan, zoals een creditcard, klantenkaart of winkelpas worden geregistreerd bij het BKR. Het BKR legt de krediet gegevens vast en beheert de registratie.

Het BKR verzorgt deze registratie namens de banken en andere kredietverleners in Nederland. Zij kunnen zo bij nieuwe krediet aanvragen het BKR raadplegen om te zien hoe uw leen- en aflosgedrag tot dan toe is geweest.

De registratie bij het BKR heeft twee doelen:

  1. Proberen te voorkomen dat u meer kredietverplichtingen aangaat dan verantwoord is.
  2. Beperken van de risico's voor de kredietverstrekkers.